Na start 3880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4220 zł

Marzysz o służbie w mundurze-wstąp w szeregi jeleniogórskich policjantów.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą codziennie mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i złożyć dokumenty do służby. Oferujemy na starcie 3880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4220 zł.


JAN 8841

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dokumenty złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w godzinach od 8.00 do 15.00. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,

• posiadać nieposzlakowaną opinię,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.

• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

• wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

• kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub

w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Na stronie internetowej WSPol w Szczytnie -www.wspol.edu.pl w zakładce "Dobór do Policji" został umieszczony i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji wykaz aktów prawnych oraz trzony pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Policji.

Pomyślo przyszłości. Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze -tel.47-873-1224 lub 47-873-1265.

podinsp. Edyta Bagrowska

Komentarze  

 
+1 #1 KAMIL WSTEPIEN 2020-10-20 10:21
Hcialbym pracować w policji
Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentuj zgodnie z zasadami dodawania komentarzy Regulamin

Kod antyspamowy
Odśwież

Znajdż nas na Facebooku

Szukasz FOTOGRAFA ?

IMG 20191021 002824

Tematy Pokrewne

 

Google+