Projekt Uchwały Klubu Radnych Bezpartyjnych

papaj2Projekt Uchwały Klubu Radnych Bezpartyjnych w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Jelenia Góra za rok 2021.

Jest to projekt uchwały dedykowany do całej branży gastronomicznej, hotelarskiej itd która w obecnym czasie nie może funkcjonować, a musi ponosić koszty związane z przyznanymi koncesjami.

W myśl projektu zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra z opłaty I , II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Równocześnie przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców , którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Załączony projekt został przesłany do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej Sesji


UCHWAŁA NR ................. 2021

RADY MIASTA JELENIA GÓRA

z dnia .......... 2021r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Jelenia Góra za rok 2021.

Na podstawie art. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. ) art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

1.

Zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra z opłaty I , II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

2.

Przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców , którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.

4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Hubert Papaj

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Komentarze  

 
0 #1 Solo 2021-02-08 10:23
Jakiego klubu? Mamy Papaja i syna :)
Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentuj zgodnie z zasadami dodawania komentarzy Regulamin

Kod antyspamowy
Odśwież

 

Google+